Paintmaster Block Pave Sealer

Artikelnummer: 50030049
Vorige Artikel 5 van 5
€ 59,95 (inclusief btw)

Paintmaster Block Pave Sealer voor het beschermen van tuintegels en klinkers tegen vuil, groenaanslag en vocht.

Deze speciale ontwikkelde sealer is een heldere transparante coatinglaag voor het afdichten en beschermen van bestrating. Paintmaster Block Pave Sealer wordt toegepast in patio's, inritten en terrassen en voorkomt vervuiling, groen worden en vergrijzing door weersinvloeden.

Leverbaar in 5L en 20L verpakking.

Eigenschappen
Impregnerend
Kras- en slijtvast
Sneldrogend 24 uur bij 20°C en bij goede ventilatie
Kleurloos

Toepassing
Buiten

Verbruik
Ca 6-8 m2 per liter afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond.

Kleur
Kleurloos

Verdunning
Terpentine

Ondergrond
Betonklinkers en tuintegels goed reinigen.
Enkel aanbrengen op droge, olie- en vetvrije oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing
Paintmaster Block Pave Sealer aanbrengen d.m.v. kwast, roller of spray.
Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +10ºC en maximaal +30ºC. Goed ventileren tijdens en na verwerking is bij dit product noodzakelijk.

Droogtijd
Droogtijd: Handdroog in 6-8 uur.
Volledig droog in 24 uur mits goed geventileerd en bij droge omstandigheden.

Eerste hulpmaatregelen
Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Opslag
Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Waarom Verfstop.nl?

Gratis verzending vanaf € 50,00

7 dagen per week tot 22:00 bereikbaar

Persoonlijk contact met een expert

Direct inkopen bij de groothandel

Meer dan 15 jaar ervaring

Twijfels over uw aankoop?

Kies een merk

© 2016 - 2021 Verfstop.nl | sitemap | rss