-20%

Verol PRO EC 10 2K Epoxy Betoncoating | RAL 7040 Venstergrijs

Artikelnummer: 50000510
Vorige Artikel 2 van 9 Volgende
€ 149,95 € 119,95 (inclusief btw)

Verol PRO EC 10 is een twee componenten epoxycoating voorzien van oplosmiddel. Beschermende coating voor zowel mechanisch als chemisch belaste ondergronden. Ideaal voor garages, parkeergarages, showrooms, werkplaatsen, magazijnen, productieruimtes, balkons, galerijen etc. Let op: goed ventileren is bij dit product noodzakelijk!

Verkrijgbaar in 10L verpakking.

Toepassing
Binnen

Kleur
RAL 7040

Afwerking
Zijdeglans

Verdunning
Epoxythinner

Verbruik
Ca. 5 m²/liter, naargelang de zuigende werking van de ondergrond.

10 Liter is goed voor een oppervlakte van ca. 50 m²

Bij gebruik van antislipzand bedraagt het verbruik ca. 1,5 - 2 m²/liter.

Gebruiksaanwijzing
Voorbereiding van de ondergrond: De ondergrond in beton en/of cement dient schoon, olie-, vetvrij en gezond te zijn. De te behandelen oppervlakte dient voldoende droog (max vochtgehalte 4%) te zijn voor plaatsing van de coating laag. U kunt dit controleren door op de vloer stukken plastic (van 1 vierkante meter) luchtdicht aan te brengen met ductape. Als na 48 uur de ruimte tussen het plastic en de beton droog is, is de betonvloer geschikt om te coaten. Eventuele beschadigingen en/of oneffenheden van de ondergrond dienen vooraf aan de behandeling hersteld te worden met onze betonreparatiemortel.

Voorbereiding van de vloercoating: Het voorgedoseerde component B (harder) bijvoegen bij component A (gemodificeerd epoxyhars) en 2 minuten mengen met behulp van een metalen mixer. Bij een onbehandelde ondergrond de eerste laag verdunnen met ca. 20% epoxythinner. Het gemengd product is onmiddellijk klaar voor gebruik.

Applicatie: Vloercoating direct uitgieten op de vloer en uitrollen met behulp van een polyamide roller. Het verbruik bedraagt ca. 4,5 - 5m²/liter, naargelang de zuigende werking van de ondergrond. Indien gewenst kan in de 1ste laag antislipzand worden ingestrooid als antislipmiddel. Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +5ºC en maximaal +30ºC. Verwerkingstijd bedraagt ca. 30 minuten bij een temperatuur van +20°C. Na 24u is de vloercoating beloopbaar, na 48u licht belastbaar en na 7 dagen chemisch belastbaar. De coating dient minimaal 24 uur en maximaal 48 uur uit te harden alvorens een volgende laag mag worden aangebracht.

8 Stappenplan
De 8 stappen voor een correcte plaatsing van deze coating:

1 Bepalen van de te behandelen zone(s) en afbakenen met tape.

2 Voorbereiden van deze zone(s) door middel van opschuren en/of ontvetten – naargelang het type en de staat van de ondergrond – en degelijk ontstoffen.

3 Overgieten van het vloeibare A component van de 1ste laag in een mengemmer en voldoende uitkrabben en laten uitlekken – vervolgens het B component op dezelfde wijze en in exacte voorgeschreven verhouding erbij doen – dan het samengestelde product goed mengen met een traagdraaiend mengtoestel tot een homogene massa bekomen wordt.

4 Onmiddellijk uitschilderen van deze laag op de voorbereidde zone(s) met behulp van een polyamide roller en/of verfborstel in een voldoende dikke laag – verbruik ca. 4,5 - 5m²/liter per laag – om praktische redenen is het raadzaam de aangebrachte tape te verwijderen voordat het product is uitgehard.

5 Deze laag dient uitgehard te zijn voordat men aan de volgende laag mag beginnen – men kan tijdens deze wachttijd van de gelegenheid gebruik maken om opnieuw tape aan te brengen rond deze zone(s) – de wachttijd tussen deze 2 lagen bedraagt minstens 24 uren.

6 Vervolgens stappen 3 en 4 herhalen met het product voor de 2de laag – eveneens met een verbruik van ca. 6 – 8 m2 per laag.

7 Indien gewenst kan men apart antislipzand bij ons bestellen om een antislipafwerking te krijgen – dit antislipzand wordt dan in de gewenste hoeveelheid ingestrooid in de 1ste laag en overlaagd (of verzegeld) met de 2de laag.

8 Tenslotte schoonmaken van de werkzone(s) en correct afvoeren van de restanten, lege verpakkingen en gebruikte verbruiksmiddelen.

LET OP: Zodra het hars en de verharder gemengd zijn, kan men maar ca. 30 minuten met dit product werken! Dit is visueel duidelijk zichtbaar omdat het product in de mengemmer begint in te dikken, maar ook zeer goed voelbaar omdat het product warmte begint te ontwikkelen. In deze fase mag men het product niet verder gebruiken!

Droogtijd
Na 24u is de vloercoating beloopbaar, na 48u licht belastbaar en na 7 dagen chemisch belastbaar.

Eerste hulpmaatregelen
Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Opslag
Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Waarom Verfstop.nl?

Gratis verzending vanaf € 50,00

7 dagen per week tot 22:00 bereikbaar

Persoonlijk contact met een expert

Direct inkopen bij de groothandel

Meer dan 15 jaar ervaring

Twijfels over uw aankoop?

Kies een merk

© 2016 - 2021 Verfstop.nl | sitemap | rss