-33%

Paintmaster PU Betonprimer

Vorige Artikel 6 van 8 Volgende
€ 59,95 € 39,95 (inclusief btw)

Paintmaster PU Floor Sealer voor nieuw beton, geschikt als primerlaag voor Paintmaster PU Betonverf.

Deze polyurethaan sealer is een betonprimer, hecht- en impregneerlaag in één en wordt toegepast op nieuwe en/of sterk zuigende beton. Paintmaster PU Floor Sealer zorgt voor een goede afdichting en resulteert in een betere hechting van de Paintmaster PU betonverf.

Leverbaar in 5L en 20L verpakking.

 

Eigenschappen
Impregnerend
Hechtlaag voor PU betoncoating
Kras- en slijtvast
Sneldrogend 24 uur bij 20°C en bij goede ventilatie
Kleurloos
Terpentine verdunbaar
Aanbrengen met roller, kwast of verfspuit

Toepassing
Binnen / Buiten

Verbruik
Ca 6-8 m2 per liter afhankelijk van de zuigende werking van de ondergrond.

Kleur
Kleurloos

Afwerking
Zijdeglans

Verdunning
Terpentine

Ondergrond
Beton- en cementdekvloeren dienen tot minimaal zes weken oud te zijn voordat met de behandeling kan worden gestart.
Enkel aanbrengen op droge, olie- en vetvrije oppervlakken.
Ondergrond opschuren voor aanbrengen sealer.
Verwerkingstemperatuur bedraagt minimaal +10ºC en maximaal +30ºC.
Niet geschikt voor asfalt of gevlinderde vloeren.

Gebruiksaanwijzing
Paintmaster PU Floor Sealer aanbrengen en na 24 uur kan gestart worden met de eerste laag Paintmaster PU betonverf.
Let op: goed ventileren is bij dit product noodzakelijk!

Droogtijd
Droogtijd: Handdroog in 6-8 uur.
Volledig droog in 24 uur mits goed geventileerd en bij droge omstandigheden.

Eerste hulpmaatregelen
Algemeen: Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.

Oogcontact: Verwijder contactlenzen, spoel met veel schoon water uit de kraan, houd de oogleden minstens 10 minuten uit elkaar en vraag onmiddellijk medisch advies.

Inademing: Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.

Huidcontact: Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.

Inslikken: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.

Bescherming van eerstehulpverleners: Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

Opslag
Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C in onaangebroken originele verpakking.

Waarom Verfstop.nl?

Gratis verzending vanaf € 50,00

7 dagen per week tot 22:00 bereikbaar

Persoonlijk contact met een expert

Direct inkopen bij de groothandel

Meer dan 15 jaar ervaring

Twijfels over uw aankoop?

Kies een merk

© 2016 - 2023 Verfstop.nl | sitemap | rss